Kategoria kursów poza kierunkami uczelni

Pojęcie finansów publicznych. Funkcje finansów publicznych. Zasoby pienięzne  finansów publicznych. Budzet państwa, deficyt budżetowy. Finanse samorzadowe. Regulacje prawne. Dług publiczny. 

Wykład dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zaliczenie przedmiotu - test,.

e-learning


PLATFORMA TESTOWA

dostępna pod adresem:  http://150.254.158.70/

FORUM- uwagi i opinie:       KLIKNIJ TUTAJ

e-learning


PLATFORMA TESTOWA

dostępna pod adresem:  http://150.254.158.70/

FORUM- uwagi i opinie:       KLIKNIJ TUTAJ