Kurs przeznaczony jest dla studentów drugiego semestru kierunku Automatyka i Robotyka. Składa sie z ośmiu lekcji i siedmiu quizów. Quzy zawierają łącznie 80 pytań. Każdorazowo tylko jedna odpowiedź z przytoczonych czterech możliwości jest prawidłowa.

Kurs zawiera materiał dydaktyczny z zakresu podstaw analizy sygnałów, przekształcenia Fouriera i Laplace'a oraz przedstawia podstawowe liniowe modele układów dynamicznych i ich charakterystyki w dziedzinie czasu i częstotliwości.